Dårlig luft

Dårlig luft er noe de fleste husstander i Norge har, enten man er klar over det eller ikke. Det skyldes kort og godt at det ikke kommer til nok firsk luft. Da synker oksygennivåene og luftkvaliteten blir dårlig.


Følger av det kan være hodepine, slapphet, grettenhet, lite tålmodighet og trøtthet.

Med TwinFresh miniventilasjon vil du hele tiden kunnne tilføre frisk luft og dermed redusere faren for symptomene over.