Det lukter innestengt

Det er slett ikke uvanlig at det lukter litt innestengt og rått i deler av huset som ikke brukes så mye. Særlig typisk er det i rom helt eller delvis under bakken. Lite bruk og liten oppvarming gjør at det er stor fare for fukt, innestengt luft, sopp, råte og med det også den velkjente «kjellerlukten».

TwinFresh Comfo egner seg svært godt til å rydde opp i dette. Miniventilasjon fra TwinFresh vil bytte ut luften som lukter innestengt, og alle elementer i den med frisk uteluft. Du vil raskt merke forskjell på luftkvaliteten.