Fuktig kjeller

Ofte er kjellere lite brukt, lite oppvarmet og følgelig er det stor fare for fukt, innestengt luft, sopp, råte og med det også den velkjente «kjellerlukten». TwinFresh Comfo egner seg svært godt til å stå i kjeller.

Miniventilasjon fra TwinFresh vil bytte ut den fuktige kjellerluften og alle elementer i den, med frisk uteluft. Du vil raskt merke forskjell på luftkvaliteten i kjelleren.