Radon

Radon er etter røyking den fremste årsaken til lungekreft som rammer 3.000 normenn hvert år. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Vi har god erfaring med at TwinFresh vil redusere radon. Det store spørsmålet er hvor mange vifter som må installeres. De fleste trenger 2-4 vifter for å få tilfredsstillende resultat. Alt avhenger av størrelsen på boligen tilsig av radon fra grunnen, annen (naturlig) ventilasjon, rominddeling, bruksmønster (om rom er i bruk eller ikke, og om dørene er åpne eller lukket) osv. Det er umulig å gi et fasitsvar på hvor stor reduksjonen vil bli og hvor mange vifter du trenger for å få dette til. Det vi vet, er at ventilasjon virker. Og ved å se på prinsippet sier det seg egentlig selv: TwinFresh viftene tar inneluften din, inludert radonen, og blåser ut av huset. Så tar den frisk uteluft og blåser inn. Alt dette mens den gjenvinner opptil 90% av varmen i boligen din. Så lenge du tilfører mer frisk luft enn du kan «forrurense» med radon som kommer fra grunnne, vil verdiene gå ned.

Grafen til venstre er publisert av UiO og viser effekten på radonverdiene av et åpent vindu i 1 time. Som vi ser faller verdiene raskt, men det går mange timer før de er bygget opp igjen. Tradisjonell lufting er derfor ikke godt nok. De færreste av oss vil lufte huset i en hel time midt på vinteren, og gjøre dette 3-4 ganger om dagen. En TwinFresh fifte vil sørge for en konstant lufting for deg som holder nivåene nede.

 

Vi har fått gjøre følgende tester hos våre kunder:

Hybelleilighet i Holmenkollen, Oslo:

Ca 40 m2
1 rom + bad.
Fra 2.300Bq/m3
til ca 50Bq/m3

Utstyr: 1 stk VENTS TwinFresh Comfo RA50 (forgjengeren til RB50).
Kommentar: Viften førte til raskt resultat som holdt seg nede.

Enebolig, Oppland

80+80+40 m2 (kjeller, 1.etg, 2.etg)
Fra ca 1.200 Bq/m3
til ca 120 Bq/m3

Utstyr: 2 stk VENTS TwinFresh Comfo RB85
Kommentar: Viftene ble slått av i starten av testen, og så på igjen etter noen dager. Dermed vises både økningstempo og reduksjonen viftene gir.

 

Resultatene vil variere fra bolig til bolig. Det er mye som spiller inn. De fleste trenger 2-4 TwinFresh miniventilasjonsenheter spredt litt rundt i grunnetasjen for å komme ned på et tilfredsstillende nivå. Noen trenger kun 1, andre trenger flere. Det supre er at det er mulig å begynne med 1 eller 2 enheter, gjøre en ny måling for å se resultatet, også eventuelt supplere. Det er ikke noe omfattende plalegging eller re-design som må til. Viftene lever sitt eget liv, og er like lykkelige om de jobber alene eller sammen. Enhver reduksjon i radonnivåer er en positiv reduksjon.

 

Hvis du fortsatt er usikker på om dette er noe for deg, bør du vite at Enova sier at det er betydelige summer å spare i året på å skifte ut passive lufteluker med miniventilasjon med varmegjenvinning. I sitt eksempel har de regnet seg frem til at det i en bolig på 120 m2 fra 1970, vil besparelsen med ettermontering av balansert ventilasjon med varmegjenvinner ligge på rundt 5400 kWh/år.

 

Kort oppsummert gir TwinFresh minivntilasjon deg følgende fordeler:

  • Bedre inneklima
  • Friskere luft inne
  • Reduserte radonverdier
  • Potensiale for store besparelser på fyring/oppvarming

 

 

Du kan lese mer om Radon hos Statens Strålevern som er en upartisk kilde til informasjon. Dessverre finnes det ikke noe sertifisering eller offentlig register over godkjente aktører i radonbransjen. Mange vil dog hevde at radonsug/radonbrønn er eneste løsning. Tradisjonelt er nok dette riktig, men det har skjedd mye de siste 4-5 årene med bland annet TwinFresh viftene sitt inntog på markedet som gjør at denne påstanden ikke lenger stemmer. Radonsug er en god løsning, men har sine begrensninger. Ventilasjon i boligen med TwinFresh vil sørge for lavere radonverdier, bedre inneluft og sparte kostnader til fyring – et lite kinderegg der altså.

 


Modelloversikt