FAQ (ofte stilte spørsmål)

Q Det lyser er lys på undersiden av viften min som ikke går bort.
A Til venstre under viften er det en lampe som lyser når filtrene bør sjekkes. Denne lampen kommer på etter ca 3-4 måneders drift og er tidsstyrt. Det vil si at det ikke er noen sensor som reagerer på tett filter, det er kun en klokke som har telt ned. Rengjør/bytt filtrene dersom det er behov for dette. Lampen nullstilles ved å holde av/på knappen på fjernkontrollen inne i ca 10 sekunder. Det vil da komme tre korte pip, og lampen slukker.
Q Fjernkontrollen virker ikke
A Påse at bryterne på siden begge står i midtpossisjon, Sikt på IR sensoren (på undersiden av viften) fra 1-3 meters avstand. Påse at det er det fullgod kontakt mellom viftehuset og veggplaten.