Balansert ventilasjon

TwinFresh miniventilasjon er en de-sentralisert balansert ventilasjonsform som folk begynner å få opp øynenen for. Viften går i syklus på ca ett minutt hvor den først trekker ut luft fra rommet før den snur og tilfører luft i rommet. På vei ut, vil den varme inneluften avgi varmen sin til varmegjenvinneren i viften. Når viften snur og blåser inn luft, vil den kalde uteluften passere gjennom varmegjenvinneren og varmes opp, på samme måte som kroppen vår varmer opp kald luft på vei ned i lungene våre.

Ettersom viften snur så ofte som den gjør, vil den balansere lufttrykket i boligen. Det vil oppstå marginale over- og undertrykk, men de er så bagatellmessige at det ikke er noe å ta hensyn til.

Uten balansert ventilasjon kan det oppstår trekk som følge av at luft må flytte seg fra et høytrykksområde til et lavtrykksområde, samt at et undertrykk i boligen i forhold til trykket ute vil kunne medføre at radon suges opp av bakken og radonverdiene dermed går opp. Med TwinFresh balansert miniventilasjon slipper du disse bekymringene.