Luftkvalitet

Dårlig luftkvaitet er noe de fleste husstander i Norge har, enten man er klar over det eller ikke. Det skyldes kort og godt at det ikke kommer til nok frisk luft i forhold til hva som brukes. Da synker oksygennivåene og luftkvaliteten blir dårlig.


Følger av det kan være hodepine, slapphet, grettenhet, lite tålmodighet og trøtthet.

Med TwinFresh miniventilasjon vil du hele tiden kunnne tilføre frisk luft og dermed redusere faren for symptomene over.