Fri frakt*

Enova-tilskudd

30 dager åpent kjøp

Miniventilasjon – Blauberg Expert DUO RW1-30

En av de mest spennende funksjonene i Blauberg Expert DUO RW1-30 er evnen til å skape et “individuelt kontrollert mikroklima” i rommet der det er installert.

En av de mest spennende funksjonene i Blauberg Expert DUO RW1-30 er evnen til å skape et “individuelt kontrollert mikroklima” i rommet der det er installert. Dette betyr at enheten ikke bare sørger for grunnleggende ventilasjon, men også bidrar til å skape et sunt og behagelig inneklima ved å balansere fuktighet og sørge for kontinuerlig luftutveksling.

Miniventilasjon – Blauberg Expert DUO RW1-30

 • Individuelt kontrollert mikroklima: Systemet tilbyr fuktighetsbalanse og regulert luftutveksling for å skape et individuelt kontrollert mikroklima i rommet.
 • Wi-Fi-kommunikasjon: Denne modellen støtter Wi-Fi, noe som gjør det enklere å kontrollere og synkronisere flere enheter.
 • Vann- og objektbeskyttelse: Det ytre ventilasjonshetten forhindrer inntrengning av vann og fremmede objekter i ventilatoren.
 • Redusert varmetap: Enheten reduserer varmetapet som forårsakes av ventilasjon på grunn av varmegjenvinning.
 • Fuktighetssensor: Innebygd fuktighetssensor for å kontrollere luftfuktigheten effektivt.
 • Enkel installasjon: En YouTube-video viser at installasjonen av denne typen enhet er relativt enkel og kan gjøres selv. Videoen kan du se her
 • Fordeler i byggebransjen: Generelt sett, enheter som denne krever mindre rørføring sammenlignet med tradisjonelle balanserte ventilasjonssystemer, noe som kan være en fordel.

1. Individuelt kontrollert mikroklima

En av de mest spennende funksjonene i Blauberg Expert DUO RW1-30 er evnen til å skape et “individuelt kontrollert mikroklima” i rommet der det er installert. Dette betyr at enheten ikke bare sørger for grunnleggende ventilasjon, men også bidrar til å skape et sunt og behagelig inneklima ved å balansere fuktighet og sørge for kontinuerlig luftutveksling.

Hvordan det fungerer

Ventilatoren arbeider for å opprettholde en optimal balanse mellom temperatur og fuktighet i rommet. Dette er spesielt viktig i rom som kjøkken eller bad, hvor fuktighetsnivåene kan variere sterkt. Ved å justere luftfuktigheten og sørge for frisk luft kan enheten bidra til en sunnere livsstil og forbedret trivsel.

Fordeler

 1. Bedre inneluftkvalitet: Frisk luft kommer kontinuerlig inn, og forurenset luft fjernes.
 2. Komfort: Regulert luftfuktighet og temperatur gjør det behagelig å oppholde seg i rommet.
 3. Helse: Riktig balansert inneklima kan forbedre helse og velvære ved å redusere risikoen for luftveisproblemer og allergier.

Alt i alt gir den individuelle klimakontrollen en mer tilpasset og behagelig atmosfære, som kan være spesielt nyttig i hjem med ulike behov og preferanser.

2. Wi-Fi-kommunikasjon

Hvorfor det er viktig

Wi-Fi-kommunikasjon i en ventilasjonsenhet gir deg en rekke fordeler som fjernkontroll, sanntidsmonitorering, og til og med muligheten for å koble flere enheter sammen for koordinert drift. Dette kan forbedre både brukskomforten og effektiviteten av systemet betydelig.

Hvordan Blauberg Expert DUO RW1-30 benytter Wi-Fi

Blauberg Expert DUO RW1-30 har innebygd Wi-Fi som lar deg styre enheten gjennom en app eller annet smart hjemme-økosystem. Dette betyr at du kan justere innstillinger som luftstrøm, fuktighetsnivåer, eller til og med slå av/på enheten fra praktisk talt hvor som helst så lenge du har en internettforbindelse. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å sikre at inneklimaet er optimalt før du ankommer hjem eller kontor.

Videre kan Wi-Fi-kommunikasjonen tillate flere Blauberg-enheter å “snakke” med hverandre, koordinere deres funksjoner for å skape et mer ensartet og behagelig inneklima over større områder eller flere rom. Dette er nyttig i større boliger eller kontorlokaler hvor man ønsker å ha en konsistent luftkvalitet.

Så, Wi-Fi-kommunikasjon i denne enheten er ikke bare en “fin-å-ha”-funksjon, men en som virkelig kan forbedre din totale opplevelse av produktet.

3. Vann- og objektbeskyttelse

Hvorfor det er viktig

Vann- og objektbeskyttelse i en ventilasjonsenhet er kritisk for å sikre langvarig drift og for å forhindre potensielle skader forårsaket av eksterne elementer. Uten riktig beskyttelse kan vann eller fremmedlegemer, som for eksempel blader og smådyr, komme inn i ventilasjonsenheten og føre til funksjonsfeil, redusert effektivitet eller til og med systemsvikt.

Hvordan Blauberg Expert DUO RW1-30 gir beskyttelse

Blauberg Expert DUO RW1-30 er designet for å skille forsynings- og avkastningsluftstrømmene, og den har en ytre ventilasjonskappe som forhindrer inntrengning av vann og fremmedlegemer i ventilatoren. Dette betyr at enheten kan tåle dårlige værforhold som regn eller snø, samt at den er beskyttet mot inntrenging av fremmedlegemer som kan forårsake systemstopp eller skade.

Dette er en viktig funksjon som gir både holdbarhet og pålitelighet over tid, slik at du får mest mulig ut av investeringen i ventilasjonsanlegget. Det bidrar også til at vedlikeholdskostnadene holdes lave, da risikoen for skade fra eksterne faktorer reduseres betydelig.

4. Redusert varmetap

Hvorfor det er viktig

Varmetap gjennom ventilasjon er en av de store utfordringene i moderne bygningsteknikk, spesielt i kaldere klima. Redusert varmetap betyr ikke bare lavere energikostnader men også en mer komfortabel bo- eller arbeidsforhold. I tillegg bidrar det til å redusere bygningens totale karbonavtrykk.

Hvordan Blauberg Expert DUO RW1-30 reduserer varmetap

Blauberg Expert DUO RW1-30 er designet for å redusere varmetap forårsaket av ventilasjon ved å benytte varmegjenvinning. Dette innebærer at varm luft som forlater bygningen brukes til å forvarme den kalde inngående luften. Slik reduseres energikostnadene knyttet til oppvarming av ny luft fra utsiden. Ved å bruke innebygde sensorer for å overvåke fuktighetsnivåene, kan systemet også optimalisere varmegjenvinningsprosessen, noe som gir enda bedre energieffektivitet.

Gjennom denne teknologien klarer Blauberg Expert DUO RW1-30 å skape et mer energieffektivt inneklima, noe som igjen bidrar til både økonomiske besparelser og bedre miljøprestasjoner. Dette gjør det til et foretrukket valg for de som er opptatt av bærekraft, energieffektivitet, og langsiktige besparelser.

5. Fuktighetssensor

Hvorfor det er viktig

Kontroll av fuktighetsnivået innendørs er avgjørende for å skape et behagelig og sunt inneklima. For høy fuktighet kan føre til muggvekst og helseproblemer, mens for lav fuktighet kan føre til tørr hud og irriterte luftveier.

Hvordan Blauberg Expert DUO RW1-30 bruker fuktighetssensor

Blauberg Expert DUO RW1-30 er utstyrt med en innebygd fuktighetssensor som kontinuerlig måler fuktighetsnivået i luften. Sensoren bidrar til å balansere fuktighetsnivåene ved å justere ventilasjonshastigheten i henhold til de målte verdiene. For eksempel, hvis fuktighetsnivået er for høyt, vil systemet øke ventilasjonshastigheten for å fjerne overskytende fuktighet. Omvendt, hvis fuktighetsnivået er for lavt, kan systemet redusere ventilasjonshastigheten for å bevare fuktighet.

Fordeler med denne teknologien

Den innebygde fuktighetssensoren gir flere fordeler:

 1. Energi-Effektivitet: Ved å justere ventilasjonshastigheten sparer systemet energi, noe som er kostnadseffektivt og miljøvennlig.
 2. Komfort: Med kontrollerte fuktighetsnivåer blir inneklimaet mer behagelig.
 3. Helse: Riktig fuktighetskontroll reduserer risikoen for helseproblemer som kan oppstå fra for høy eller for lav fuktighet.

Dette gir Blauberg Expert DUO RW1-30 en fordel når det kommer til å skape et ideelt og helsefremmende inneklima.

6. Enkel installasjon

Hvorfor det er viktig

Enkel installasjon er en kritisk faktor for enhver huseier eller entreprenør som ønsker å oppgradere et ventilasjonssystem. Det sparer tid, reduserer arbeidskostnader og minimerer risikoen for feilinstallasjon, som kan føre til ineffektivitet og mulige reparasjoner i fremtiden.

Hvordan Blauberg Expert DUO RW1-30 tilbyr enkel installasjon

Denne enheten er designet for å være enkel å installere. Den krever minimal rørføring, noe som er en stor fordel i forhold til tradisjonelle balanserte ventilasjonssystemer som krever kompleks rørinstallasjon. Dette gjør det mulig for huseiere eller fagfolk å raskt og enkelt sette opp systemet.

Fordeler med denne funksjonen

 1. Tidsbesparelse: Rask og enkel installasjon betyr at du kan få systemet opp og kjøre raskt, uten unødvendige forsinkelser.
 2. Kostnadseffektivitet: Redusert behov for omfattende rørføring eller spesialiserte verktøy senker installasjonskostnadene.
 3. Fleksibilitet: Enklere installasjon gir mer fleksibilitet når det gjelder plassering av enheten, noe som kan være en fordel i bygninger med begrenset plass.
 4. Brukervennlighet: For de som er komfortable med DIY-prosjekter, kan enkel installasjon bety at de kan sette opp enheten selv, uten å måtte leie en profesjonell.

Enkel installasjon gir dermed Blauberg Expert DUO RW1-30 eller lignende modeller en betydelig fordel, spesielt for huseiere og byggeprosjekter som ønsker en rask og smidig oppgradering av deres ventilasjonssystemer.

7. Fordeler i byggebransjen

Hvorfor det er viktig

I byggebransjen er tid, effektivitet og pålitelighet av høy betydning. Valget av riktig ventilasjonssystem kan påvirke ikke bare byggeprosessen, men også den langsiktige verdien og driftskostnadene av en eiendom.

Hvordan Blauberg Expert DUO-serien bidrar til tidsbesparelse

Blauberg Expert DUO RW1-30 tilbyr betydelige fordeler for byggebransjen. Disse kan inkludere enkel installasjon, høy energieffektivitet og smarte funksjoner som Wi-Fi-kommunikasjon og fuktighetssensorer.

Fordeler med disse egenskapene:

 1. Rask byggeprosess: Enkel installasjon og mindre behov for spesialisert arbeidskraft kan akselerere byggeprosessen.
 2. Kostnadsbesparelser: Med færre komponenter å installere og mindre tid brukt på installasjon, kan prosjektkostnadene reduseres betydelig.
 3. Energieffektivitet: Ventilasjonssystemer som er enkle å installere og optimalisere kan bidra til bedre energieffektivitet, noe som er tiltalende for både utbyggere og sluttbrukere.
 4. Lang levetid og lavt vedlikehold: Kvalitetsprodukter med avanserte funksjoner som fuktighetssensorer kan redusere behovet for vedlikehold, noe som øker eiendommens verdi over tid.
 5. Teknologisk integrasjon: Med Wi-Fi-kommunikasjon kan ventilasjonssystemet enkelt integreres med andre smarte bygningssystemer, noe som er et voksende krav i moderne byggprosjekter.

Å velge et avansert og samtidig enkelt å installere ventilasjonssystem som Blauberg Expert DUO kan derfor gi en rekke fordeler i byggebransjen, fra kostnadsbesparelser til forbedret eiendomsverdi og brukertilfredshet.

Relaterte artikler